Obavještenja

07.06.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine da će se uvid u radove iz Kriminologije održati u petak, 16.06. sa početkom u 14:30 h.

29.05.2017.

Ovjera ljetnog  semestra za sve studente upisane u akademskoj 2016/2017. godini će se obaviti u periodu od 29.05.  do 10.06.2017. godine

Uslovi za ovjeru ljetnog semestra za studente koji su studijsku godinu upisali po prvi put:

  • potpisi svih predmetnih nastavnika u indeksu (upisnici) studenta,
  • popunjen obrazac za ovjeru semestra- semestralni list,
  • Indeks/upisnica
  • Izvršena ukupna uplata troškova školarine za vanredne i redovne-samofinansirajuće studente.

Studenti koji obnavljaju godinu studija mogu ovjeriti semestar bez potpisa profesora pod uslovom da su u prethodnoj studijskoj godini imali sve potpise i ovjerene semestre.

Studenti u statusu apsolventa i imatrikulanta ne ovjeravaju semestar.

Obrazac za ovjeru semestra  preuzeti na šalteru studentske službe Fakulteta u vremenu od 10:30 - 13:00  sati.

Upute za prijavu ispita

06.04.2017.

Obavještavaju se studenti I, II, III i IV godine studija da će se  od 10. do 14. aprila 2017. godine sprovesti anketa o mjerenju studentskog opterećenja - stvarnom vremenu potrebnom za savladavanje pojedinih nastavnih predmeta.

Anketa se odnosi na predmete sa zimskog semestra i biće sprovedena na časovima vježbi.

05.04.2017.

Zbog manifestacije "Dan otvorenih vrata Univerziteta u Zenici" (koja se održava u zgradi Pravnog i Ekonomskog fakulteta), u četvrtak, 13.04.2017. godine, se  neće održavati nastava u terminu od 08:00 do 14:00 sati, kako bi nastavnici, saradnici i studenti mogli prisustvovati manifestaciji. 

Nastava koja je planirana u terminima poslije 14:00 sati, uredno će se održati, u skladu sa predviđenim planom i program.

07.03.2017.

Obavještavaju se studenti da se vježbe iz predmeta Kriminologija predviđene za srijedu 08.03., četvrtak 09.03. i ponedjeljak 13.03., neće održati. O terminima nadoknade studenti će biti blagovremeno obaviješteni.

22.02.2017.

Obavještavaju se studenti koji polažu ispit iz Teorije prava da će se usmeni ispit održati 27.02.2017. u 11:00 sati. 

16.02.2017.

Obavijestavaju se studenti koji su prijavili ispit iz Teorije prava za 17.02. da će se pismeni dio ispita održati isti dan ali sa početkom u 17,00 sati u sali Prf 1.

04.01.2017.

OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR ZA SVE STUDENTE UPISANE U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI

Obavit će se u periodu od 09. do 25.01.2017. godine

Uslovi za ovjeru zimskog semestra:

  • potpisi svih predmetnih nastavnika u indeksu /upisnici studenta,
  • odbranjen seminarski rad za studente prve, druge i treće godine studija,
  • popunjen obrazac za ovjeru semestra- semestralni list (nabavlja se na šalteru studentske službe),
  • Indeks/upisnica.,
  • dokaz o izvršenoj uplati druge rate troškova školarine.

Studenti koji obnavljaju godinu studija mogu ovjeriti semestar bez potpisa profesora pod uslovom da su u prethodnoj studijskoj godini imali sve potpise i ovjerene semestre.

Studenti koji imaju status apsolventa i imatrikulanta nisu obavezni ovjeravati semestar.

List za ovjeru semestra preuzeti na šalteru studentske službe Fakulteta u vremenu od 10,30 - 3,00 sati.

04.01.2017.

PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK U AKAD. 2016/2017.GODINI KORISTEĆI ISSS APLIKACIJU

U sekciji „ISPITI“, klikom na „ispitni rokovi“ otvara se stranica na kojoj je spisak ispita otvoren za prijavu, klikom na opciju „prijavi“ Vi ste izvršili prijavu ispita.

Ukoliko u vremenu dok je ispit otvoren za prijavu želite odustati od izlaska na ispit OBAVEZNO kliknuti na opciju „odjavi“, u tom slučaju Vaša prijava se neće naći na spisku prijavljenih studenata za željeni predmet.

Klikom na „prijavljeni ispiti“ otvara se stranica na kojoj možete vidjeti sve prijavljene ispite (samo u periodu dok su ispiti otvoreni za prijavu).

NAPOMENA: Student može prijaviti ispit samo kada je ispit „otvoren za prijavu“, jer program automatski zatvara prijavu ispita 3 dana prije termina ispita.

Ispite u januarsko-februarskom ispitnom roku, koji će se odvijati u dva ispitna termina, mogu prijaviti svi studenti upisani u akad. 2016/2017.godini.

Studenti koji obnavljaju godinu studija, kao i studenti koji su u narednu studijsku godinu prenijeli predmete iz prethodne godine studija, mogu prijaviti sve nepoložene ispite bez obzira u kojem semestru su slušani.

ISPITE KOJI SU POLOŽENI U PREDROKOVIMA OBAVEZNO PRIJAVITI ZA PRVI ISPITNI TERMIN RADI UPISA OCJENE U ISSS I SLUŽBENU EVIDENCIJU.

Sve eventualne probleme vezane za prijavu ispita blagovremeno prijaviti studentskoj službi u periodu dok su ispiti otvoreni za prijavu (e-mail: studentska@prf.unze.ba ).

15.12.2016.

Obavještavaju se studenti druge godine studija da će se anketiranje, kojim se ocjenjuje nastavni proces u zimskom semestru akademske 2016/2017. godine, obaviti u multimedijalnoj sali Pravnog fakulteta u ponedjeljak, 19. decembra u 11:30 sati

<< Prethodna 1 2 3 4 5 Sljedeća >>

Untitled Document