Obavještenja

21.05.2018.

Obaviještavaju se polaznici doktorskog studija Pravnog fakulteta u Zenici da će se dana 30. juna u saradnji s IRZ fondacijom održati Okrugli sto doktoranata, na kojem doktoranti imaju priliku da izlažu svoje radove.

Svi zainteresovani mogu poslati svoj rad najkasnije do 10. juna 2018 godine prof.dr. Zlatanu Meškiću na e-mail adresu zmeskic@prf.unze.ba, a svi radovi se šalju na dvostruku anonimnu recenziju.

Na okruglom stolu doktorandi onda izlažu radove po prethodno dobivenim ispravkama predloženim u recenziji. Radovi trebaju biti pripremljeni u skladu sa pravilima izrade radova za časopis Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici (pravila dostupna na www.prf.unze.ba). Za sve dalje informacije obratite se na navedenu e-mail adresu.

15.05.2018.

Obavještavaju se polaznici doktorskog studija smjer krivično pravo, da će se konsultativna nastava iz predmeta Komparativno krivično pravo, i obaveznih predmeti po izboru Kriminalistika ili Savremeni sigurnosni izazovi  biti održavana u kabinetu nosioca predmeta prof.dr. Adnana Durakovića srijedom od 17:00 sati.

Polaznici studija se mailom trebaju najaviti nosiocu predmeta radi usmenih konsultacija, a  kraće konsulatije mogu obaviti putem maila.

17.04.2018.

Obavještavaju se polaznici doktorskog studija smjer krivično pravo, da će se konsultativna nastava iz predmeta Komparativno krivično pravo, i obaveznih predmeti po izboru Kriminalistika ili Savremeni sigurnosni izazovi  biti održana u  četvrtak 19.04.2018., godine u 17 h u kabinetu nosioca predmeta prof.dr. Adnana Durakovića.

Polaznici studij mogu se i mailom obratiti nosiocu predmeta radi kraćih konsultacija. 

13.04.2018.

Obavještavaju se polaznici smjera Državno i međunarodno javno pravo da će se konsultativna nastava održati u utorak, 17.04. u 18:00 h u kabinetu nastavnika prof.dr. Zlatana Meškića.

11.04.2018.

Obavještavaju se polaznici doktorskog studija smjer krivično pravo, da će se konsultativna nastava iz predmeta Komparativno krivično pravo, i obaveznih predmeti po izboru Kriminalistika ili Savremeni sigurnosni izazovi  biti održana u srijedu u  11.4.2018., godine u 16.15 h i u četvrtak 12.04.2018., godine u 17 h u kabinetu nosioca predmeta prof.dr. Adnana Durakovića.

Polaznici studij mogu se i mailom obratiti nosiocu predmeta radi kraćih konsultacija. 

04.04.2018.

Obavještavaju se polaznici doktorskog studija smjer državno i međunarodno javno pravo, da će prvi čas konsultativne nastave iz predmeta Evropsko i međunarodno javno pravo biti održano u utorak, 10.4.2018. godine u 16.30 h u kabinetu nosioca predmeta prof.dr. Zlatana Meškića.

04.04.2018.

Obavještavaju se polaznici doktorskog studija smjer državno i međunarodno javno pravo, da će prvi čas konsultativne nastave iz predmeta Evropsko privatno pravo I biti održano u utorak, 17.4.2018. godine u 16.30h u kabinetu nosioca predmeta prof.dr. Zlatana Meškića.

30.03.2018.

Obavještavaju se doktoranti da će u subotu, 7. aprila 2018. s početkom u 9.30 sati u MMS, predavanje držati prof. dr. sc. Samir Aličić (Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu) na temu: IMOVINSKA ŠTETA U RIMSKOM PRAVU  

30.03.2018.

Obavještavaju se polaznici III ciklusa (doktorski studij) da će naredno predavanje održati prof. dr. sc. Spahija Kozlić na temu: Prirodno vs. pozitivno pravo - filozofska vizura u petak, 6. aprila 2018. u 16.30 sati u MMS (I sprat). 

29.05.2017.

Ovjera ljetnog  semestra za sve studente upisane u akademskoj 2016/2017. godini će se obaviti u periodu od 29.05.  do 10.06.2017. godine

Uslovi za ovjeru ljetnog semestra za studente koji su studijsku godinu upisali po prvi put:

  • potpisi svih predmetnih nastavnika u indeksu (upisnici) studenta,
  • popunjen obrazac za ovjeru semestra- semestralni list,
  • Indeks/upisnica
  • Izvršena ukupna uplata troškova školarine za vanredne i redovne-samofinansirajuće studente.

Studenti koji obnavljaju godinu studija mogu ovjeriti semestar bez potpisa profesora pod uslovom da su u prethodnoj studijskoj godini imali sve potpise i ovjerene semestre.

Studenti u statusu apsolventa i imatrikulanta ne ovjeravaju semestar.

Obrazac za ovjeru semestra  preuzeti na šalteru studentske službe Fakulteta u vremenu od 10:30 - 13:00  sati.

Upute za prijavu ispita

<< Prethodna 1 2 3 Sljedeća >>

Untitled Document