Obavještenja

16.05.2018.

Obavještavaju se apsolventi da će se usmeni dio ispita iz predmeta Krivično procesno pravo I i Krivično procesno pravo II, održati u ponedjeljak 21.05. sa početkom u 10:30 sati.

09.05.2018.

Obavještavaju se apsolventi da će se usmeni ispit iz Prava EU - apsolventski rok održati u četvrtak, 17. maja 2018. godine u 12.30 h u kabinetu nastavnika

20.04.2018.

Obavještavaju se apsolventi da će se usmeni ispit iz predmeta Krivično procesno pravo I i II i Penologija održati u ponedjeljak, 23.04. 2018. godine u 11 sati.

18.04.2018.

Aprilski apsolventski termini iz predmeta Pravo privrednih društava, Radno pravo i Socijalno pravo će se održati 19.04.2018. godine sa početkom u 11:30 sati umjesto 09:00 sati.

11.04.2018.

Obavještavaju se apsolventi da se pismeni dio ispita iz Penologije, u okviru aprilskog apsolventskog ispitnog roka, nije održao u utorak 10.04.2018. godine zbog sprječenosti predmetnog nastavnika.

Isti ispit će se održati u petak, 13.04.2018. godine sa početkom u 13:30 u učionici broj 6.

11.04.2018.

Obavještavaju se apsolventi da se pismeni dio ispita iz predmeta Krivično procesno pravo I, u okviru aprilskog apsolventskog ispitnog roka, nije održao u utorak 10.04.2018. godine zbog sprječenosti predmetnog nastavnika. Isti ispit će se održati u petak, 13.04.2018. godine sa početkom u 09:30  u učionici broj 6.

28.03.2018.

Obavještavaju se apsolventi da će se usmeni dio ispita i uvid u radove iz predmeta Krivično procesno pravo II, u okviru martovskog apsolventskog ispitnog termina, održati u četvrtak 29.03. sa početkom u 08:30 h.

27.03.2018.

Obavještavaju se apsolventi da će se usmeni ispit iz predmeta Krivično procesno pravo I održati u četvrtak, 29.03. 2018. godine sa početkom u 09:00.

23.12.2017.

Apsolventski ispitni rok iz Prava EU se pomjera, te će se umjesto ponedjeljka 25.12. održati u srijedu 27.12.2017. godine u 12:30 sati, u sali Prf4.

23.11.2017.

Obavještavaju se studenti II, III i IV godine studija, kao i apsolventi da će se  od 27. do 30. novembra 2017. godine sprovesti anketa o mjerenju studentskog opterećenja - stvarnom vremenu potrebnom za savladavanje pojedinih nastavnih predmeta. 

Anketa se odnosi na predmete sa ljetnog semestra i biće sprovedena na časovima vježbi. 

Apsolventi mogu preuzeti anketni listić na Studentskoj službi. 

<< Prethodna 1 2 3 4 Sljedeća >>

Untitled Document