Obavještenja

17.05.2023.

Pozivaju se studenti/ce dodiplomskog i postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici da uzmu učešće u ljetnjoj školi koju organizuje Pravni fakultet Univerziteta u Splitu u saradnji sa SEELS mrežom pravnih fakulteta, pod nazivom  "Environmental Protection Issues - Yesterday, Today, Tomorrow?". Ljetnja škola organizuje se u septembru 2023. godine, a potrebne informacije o prijavi za učešće dostupne su na linku ispod. 

https://www.pravst.unist.hr/cjelozivotno-obrazovanje/program-cjelozivotnog-obrazovanja-environmental-protection-issues-yesterday-today-tomorrow-medunarodna-ljetna-skola-sveucilista-u-splitu-2023/

27.04.2023.

Obavještavaju se apsolventi da će se usmeni ispiti iz Penologije i Krivičnog procesnog prava (stari i novi sistem), u okviru aprilskog apsolventskog ispitnog roka, održati u srijedu, 3.5. sa početkom u 08:30h.

Prof. dr. sc. Nezir Pivić

25.04.2023.

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti da se ispit it Upravnog prava II i Međunarodnog finansijskog prava pomjera za četvrtak 27.4. u 11.00 sati zbog Dana otvorenih vrata UNZE.

31.03.2023.

Obavještavaju se apsolventi da će se usmeni ispiti iz Penologije i Krivičnog procesnog prava (stari i novi sistem), u okviru martovskog apsolventskog ispitnog roka, održati u utorak, 4.4. sa početkom u 11 sati.

Prof. dr. sc. Nezir Pivić

17.03.2023.

Obavještavaju se apsolventi da je došlo do greške prilikom zakazivanja usmenog dijela ispita iz predmeta Međunarodno javno pravo  1 i Međunarodno javno pravo 2. Pismeni dio martovskog apsolventskog ispitnog termina ostaje, kako je i zakazan, u srijedu 22.03.2023. godine u 10 sati. Termin usmenog dijela ispita će biti naknadno objavljen.

v.ass. Amna Hrustić

Zenica, 16.03.2023. godine                                                                            

 

13.03.2023.

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti da će se pismeni dio ispita iz Međunarodnog javnog prava I i Međunarodnog javnog prava II, umjesto u ponedjeljak 13.03.2023. godine, održati u srijedu 22.03.2023. godine u 10 sati.

Zenica, 10.03.2023.                                                                                v.ass. Amna Hrustić

24.02.2023.

      Obavještavaju se studenti II godine, III godine, IV godine, apsolventi i imatrikulanti da su obavezni  vratiti u biblioteku Pravnog fakulteta udžbenik Meškić, Z.: Pravo Evropske unije.

Studenti koji ne vrate navedeni udžbenik nemaju pravo daljnjeg posuđivanja sve dok ne razduže posuđenu građu.

Huskanović Jasmina, viši knjižničar

16.02.2023.

Obavještavaju se studenti III godine, IV godine, apsolventi i imatrikulanti da zbog tehničkih problema rezultati pismenog ispita iz Međunarodnog krivičnog prava u okviru prvog januarsko-februarskog ispitnog roka, nisu izašli na vrijeme. U svjetlu navedenog, pomjera se termin za pismeni dio ispita u okviru drugog januarsko-februarskog ispitnog roka iz Međunarodnog krivičnog prava, pa će se pismeni dio ispita umjesto sutra (17.2.) održati u utorak, 21.2. u 10 sati.

                                                                                               PREDMETNI NASTAVNIK
       Doc. dr. sc. Enis Omerović

Zenica, 16.2.2023. godine                                                         

14.02.2023.

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti da se iz objektivnih razloga pomjera satnica usmenog ispita iz predmeta Penologija, pa će se ispit umjesto u 9 sati održati isti dan u 15 sati.

Prof. dr. sc. Nezir Pivić

14.02.2023.

Ispit iz predmeta Finansijsko pravo održaće se u petak 17.2.2023. sa početkom u 11.00 sati.

prof.dr.sc.  Aida Mulalić

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... Sljedeća >>

Untitled Document