Međunarodni uređivački odbor

Akademik Stanko Bejatović (Kragujevac) 
Tadija Bubalović (Rijeka) 
Goran Koevski (Skoplje) 
Konrad Lachmayer (Beč) 
Emilia Miščenić (Rijeka)Engleski jezik