Biblioteka

  Spisak bibliotečke građe

  E - časopisi

  Spisak doktorskih disertacija odbranjenih na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u periodu 2006 - 2020.

  Spisak doktorskih disertacija dostupnih u biblioteci Pravnog fakulteta

  Spisak magistarskih radova odbranjenih na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u periodu 2008 - 2020.

  Spisak magistarskih radova dostupnih u biblioteci Pravnog fakulteta

  Specijalistički radovi odbranjeni na Specijalističkom postidiplomskom studiju - Katedra krivičnog prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu