Aktuelni broj

ISSN online izdanja: 1986-5953

Anali Pravnog fakulteta br.19, god. 10.

IZVORNI NAUČNI RADOVI
Nezir Pivić
KONCEPT ISTRAGE PREMA KRIVIČNOPROCESNOM ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Dubravko Grgić/Enes Bikić
ULOGA LIJEČNIKA-VJEŠTAKA U PROCJENI NEMATERIJALNE/NEIMOVINSKE ŠTETE

PREGLEDNI NAUČNI RADOVI
Ajdin Huseinspahić/Armina Mušinović
PRAVNA PRIRODA PRAVA NA NUŽNI NASLJEDNI DIO

Faruk Latifović
ANALIZA TEMELJNIH ODREDNICA PRAVNOG ODNOSA INSTITUTA JAVNO - PRIVATNOG
PARTNERSTVA I PRIVATIZACIJE

Svjetlana Ivanović
VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI U KRIVIČNOM POSTUPKU

Jasmina Đokić
NAKNADA ŠTETE POSREDNIM OŠTEĆENICIMA U SLUČAJU SMRTI BLISKE OSOBE U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI - materijalnopravna i kolizionopravna regulativa

Krešimir Franjo Šenjug
DOSPIJEĆE NEIMOVINSKE ŠTETE I TIJEK ZATEZNIH KAMATA PO OSNOVU UGOVORA O OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ

STRUČNI RADOVI
Muhamed Cimirotić
PROCESNI EFEKTI AKTIVNOG ODNOSNO PASIVNOG DRŽANJA STRANAKA U PARNICI

Ljevaković Ramo
MINIMALNI STEPENI UTVRĐENOSTI ČINJENICA I OBEZBJEĐENOSTI DOKAZA (STEPENI SUMNJE)
U FAZAMA KRIVIČNOG POSTUPKA

PRIKAZI
Dževad Drino
IN MEMORIAM Prof.dr.sc MUSTAFA IMAMOVIĆ (1941.- 2017.)

Dženana Radončić
UMREŽAVANJE ZA BOLJI SISTEM CJELOŽIVOTNOG UČENJA KROZ ALUMNI ASOCIJACIJU PRAVNOG FAKULTETA U ZENICI